Ickebinära teckningsdrömmar

Ickebinära teckningsdrömmar

ANMÄLNING KRÄVS

Anmäla dig här: https://forms.gle/4pcdPNYPmKAPfe3t6

🎀🎀🎀🎀

Kortfattad:

Drömmer du om att teckna icke-binära karaktärer? Undrar du var du ska börja? Tycker du att vi behöver en bredare representation av personer som inte passar in i könsbinären

Följ med till vår lekyta där vi tillsammans kommer att måla enorma icke-binära figurer. Den här workshopen är öppen för alla hbtq+-personer mellan 15-120 år. Även om ingen tidigare erfarenhet är nödvändig är det ett plus att ha kunskap om teckning och att berätta med bilder.

 ✨Allt du behöver veta

Vi vill skapa en plats där hbtq+-personer känner sig fria att uttrycka sig själva och sina icke-binära drömmar och visioner. Under workshopen kommer vi att diskutera hur man närmar sig karaktärsskapande med fokus på icke-binära karaktärer. Hur tecknar en någon bortanför könsbinären? Vilka saker måste en tänka på? Hur kan vi stärka varandra genom att teckna? 

Workshopen fokuserar på icke-binärt karaktärsskapande. Med det sagt arbetar både Warda och Jasmina med ett intersektionellt perspektiv i åtanke. Detta innebär att vi kommer att belysa hur sociala kategorier som etnicitet, klass och kön, för att nämna några, hänger samman. 

Workshopen inleds med en kort introduktion där vi går igenom lite teori. Sedan kommer vi att sätta igång och arbeta med händerna för att själva prova att rita några superstora icke-binära karaktärer. 

Under workshopen kommer vi att arbeta i naturlig storlek för att rita olika kroppsdelar. Vi kommer sedan att sätta ihop alla delar för att skapa en skulptur som vi kallar karaktärsskiftaren. Detta kommer att bli en skulptur med rörliga delar som mixar alla våra olika karaktärer och ger oss möjlighet att bygga nya kombinationer av kollektivt skapade figurer. Skulpturen kommer att bestå av olika kuber för huvudet, för överkroppen och för benen, som sätts samman. 

Workshopledarna Warda och Jasmina kommer att hjälpa dig med teckningstekniker och konstnärsmaterial för att skapa vår superstora icke-binära skulptur. 

Skulpturen kommer sedan att ställas ut i rummet under resten av veckan. 

Projektet DRIN (INSIDE) fokuserar på representation när det gäller rasifierade barn – alltid med ett intersektionellt förhållningssätt. Barnböcker formar den världsbild vi växer upp med. Det är viktigt att barn kan känna igen sig i berättelser, illustrationer och narrativ. DRIN-projektet möter behovet av att ge alla lika möjlighet att delta i våra samhällen.