Tillgänglighet

Vi tar tillgänglighet på stort allvar, och för att göra våra verksamheter så tillgängliga som möjligt:

  1. Reserverar vi platser i workshops för våra prioriterade grupper.
  2. Erbjuder vi att betala lokal transport för de i våra prioriterade grupper som behöver det
  3. Anpassar vi lokalen för att vara så fysiskt tillgänglig som möjligt
  4. Utser vi en tygghetsperson och ett saferspace vid varje evenemang.

Just nu arbetar vi med att göra våra aktiviteter mer tillgängliga för hörsel- och synskadade så håll utkik och tack för ert tålamod mot oss!

👋👋 𝗧𝗶𝗹𝗹𝗴𝗮̈𝗻𝗴𝗹𝗶𝗴𝗵𝗲𝘁 👋👋

*** Prioriterade grupper***

Vårt community har separerats av sprickor. Sprickor som baseras på klass, rasifiering, ålder, funktion, sexualitet och könsidentitet. Därför har vi identifierat fem prioriterade grupper som vi ägnar extra uppmärksamhet åt.

Dessa hbtq+-grupper är:
– Personer från arbetarklassen
– Rasifierade personer
– Personer med funktionsvariationer
– Äldre personer
– Binära och icke-binära transpersoner

Om du tillhör någon av dessa grupper kommer vi att:

– Betala din resa till evenemanget om du behöver det (om detta gäller dig kan du kontakta oss på facebook, instagram [@wearestatusqueer] eller via e-post [info@statusqueer.se]).
– Reservera platser för dig i våra workshops.

Vi har också prioriterat konst och kultur som är för och av er i vårt program. 

Att lära känna varandra, skapa nya kontakter och utforska våra egna erfarenheter kan vara utmanande. Därför har vi också utsett en trygghetsperson för varje event, som kommer att finnas till hands för att hjälpa till att hantera eventuella svåra situationer eller känslor som kan dyka upp. 

*** Rummets fysiska tillgänglighet ***

Lokalen är fysiskt tillgänglig för rullstolsanvändare med en ramp på gatunivå och en annan i galleriet. Utrymmet kommer att utformas så att rullstolsanvändare och personer med begränsad rörlighet har möjlighet att röra sig igenom det.