Kontakt

Vill du veta mer?

Vill du engagera dig eller hjälpa till? 

Vill du göra praktik i vår organisation?

Känner du till något som du tror kan hjälpa oss? 

Har du några frågor alls om vår verksamhet eller egentligen något annat? Hör av dig till oss! 

Du kan nå oss via e-post: info@statusqeer.se